AVG wetgeving

Privacy policy

Privacy-statement

Nieuwenhuis IT & Connectivity (gevestigd en kantoorhoudende te (6131 KM) Sittard aan de Wilhelminastraat 53, onderdeel van de holding CaSa Streukens beheer BV (KVKnummer: 73572527), is een onderneming wat onder andere gespecialiseerd is in systeem- en netwerkbeheer, Connectivity, VOIP, cloudoplossingen en managing printerservice. (KVK-nummer:14057104). Naast verkoop en inkoop zijn ook marketingactiviteiten, installatie aan het kantoor en adviserende functies een onderdeel van deze onderneming. Ook heeft Nieuwenhuis IT & Connectivity een onlineservice waaronder de Nieuwenhuis IT & Connectivity op staat. Op alle genoemde onderdelen is deze privacy statement van toepassing. Veel van de bedrijfs- en of persoonsgegevens van gebruikers van de producten en of diensten alsmede de leveranciersgegevens in beheer van Nieuwenhuis IT & Connectivity worden door de interne IT-afdeling opgeslagen en beheerd. Enkele fysieke exemplaren worden in een aparte ruimte achter slot en grendel veilig en zorgvuldig bewaard. Nieuwenhuis IT & Connectivity houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige Europese privacy wet- en regelgeving.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u een aankoop doet of gebruikt maakt van één van de diensten van Nieuwenhuis IT & Connectivity, dan worden uw bedrijfs- en of persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en Nieuwenhuis IT & Connectivity houdt een bewaartermijn aan van minimaal 7 jaar. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook bedrijfs- en of persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is:

 • Bent u een online bezoeker van de website www.nieuwenhuis-it.nl 
  Als u onze website bezoekt dan verstrekt u gegevens aan Nieuwenhuis IT & Connectivity zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van Nieuwenhuis IT & Connectivity. Maar ook gebruikgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze
  aan Nieuwenhuis IT & Connectivity worden doorgegeven ook locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres gebruikt. Als u een mail verstuurd via de website dan zal deze maximaal een week worden bewaard. Vervolgens zal deze definitief verwijderd worden.
 • Bent u een zakelijke relatie bij of van Nieuwenhuis IT & Connectivity
  Nieuwenhuis IT & Connectivity gebruikt de door u verstrekte gegevens (o.a. Bedrijfsnaam, vestigingsgegevens, KvK-nummer, btw-nummer, tel.nr., contactpersoon, e-mailadres, bankrekeningnummer, licenties, certificaten) om uitvoering (administratie + CRM-systeem) te geven aan de met u geslotenovereenkomst(en) inzake afname diensten en of producten. Uw gegevens worden tot minimaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst en de offertes worden blijvend bewaard.
 • Bent u een particuliere relatie bij of van Nieuwenhuis IT & Connectivity
  Nieuwenhuis IT & Connectivity gebruikt de door u verstrekte gegevens (naam, adres, woonplaats, tel.nr., e-mailadres, gender, product) t.b.v. het maken van een offerte, het bevestigen en uitvoeren van een opdracht en ten behoeve van de administratie en invoer CRM-systeem. Deze gegevens zullen minimaal 7 jaar
  bewaard worden en in sommige gevallen m.b.t. licenties voor onbepaalde tijd.
 • U ontvangt een nieuwsbrief van Nieuwenhuis IT & Connectivity
  Nieuwenhuis IT & Connectivity gebruikt met uw toestemming uw e-mailadres, om een nieuwsbrief te kunnen toezenden. U kunt zich uitschrijven d.m.v. het sturen van een email met daarin de vermelding dat u zich wilt afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven. Deze mail kunt u versturen aan privacy@nieuwenhuis-it.nl. De nieuwsbrief wordt voor de duur van enkele maanden opgeslagen.

Bijzondere persoonsgegevens

De website en diensten van Nieuwenhuis IT & Connectivity hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. Nieuwenhuis IT & Connectivity kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u ervan overtuigd bent dat Nieuwenhuis IT & Connectivity zonder ouderlijke toestemming
persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via privacy@nieuwenhuis-it.nl zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Beveiliging gegevens

Nieuwenhuis IT & Connectivity maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw bedrijfs- en of persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde harde schijven. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
• Registratie van o.a. office 365 applicaties d.m.v. two-step authenticatie;
• Medewerkers hebben een andere inlog dan de directie;
• De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
• Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert;
• Wij houden logs bij van alle opvragingen van bedrijfs- en of persoonsgegevens;
• Er worden digitale (Cloud office 365 + NAS-server) en fysieke back-ups gemaakt. Deze worden afzonderlijk beveiligd (zowel digitaal (inlognaam + wachtwoord of two-step authenticatie) en fysiek in de vorm van een degelijke afgesloten ruimte + brandwerende kluis + elektronische beveiliging);
• Wij hebben verwerkersovereenkomsten van onze externe partner(s).

Als er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons via
privacy@nieuwenhuis-it.nl

Gebruik van Cookies

De website van Nieuwenhuis IT & Connectivity maakt bij het aanbieden van hun producten en of diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u hieronder.

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies
kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die u bezoekt.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden deze
gebruikt worden.

We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid én de financiering van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

• Analytics
• Browser instellingen
• Functioneel

Cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert

Onze website gebruikt cookies voor:
• Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
• Het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers proberen wij continu te meten, onder andere met behulp van de software van derde partijen, hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

• Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
• Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
• Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
• Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
• Het optimaliseren van de website.

In de onderstaande lijst de cookies die wij gebruiken, welke gegevens ze verzamelen en hoe lang ze worden gebruikt.

Overige/ onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst.

Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet
genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van het cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Browser instellingen
Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u de cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Wees ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies of het inschakelen van ‘do not track’ ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses en worden vaker herhaald. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

Slotopmerkingen
Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringenen de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze verklaring raadplegen voor de laatste versie. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met privacy@nieuwenhuis-it.nl

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te
maken.
Nieuwenhuis IT & Connectivity sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Als u een vraag of verzoek heeft dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@nieuwenhuis-it.nl met een kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Uw BSN, geboortedatum en foto mag u dan afschermen.

Nieuwenhuis IT & Connectivity zal in beginsel binnen twee weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Nieuwenhuis IT & Connectivity de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht, om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Nieuwenhuis IT & Connectivity stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als Nieuwenhuis IT & Connectivity de betreffende persoonsgegevens
(gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Nieuwenhuis IT & Connectivity u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Nieuwenhuis IT & Connectivity niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Nieuwenhuis IT & Connectivity u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. De
uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

U kunt door middel van het sturen van een bericht aan privacy@nieuwenhuis-it.nl bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of andere verwerkingen.

Wijzigingen

Nieuwenhuis IT & Connectivity behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- statement. Check daarom regelmatig het privacy-statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 1 januari 2020. De verwerking van de bedrijfs- en persoonsgegevens is onderworpen aan het Nederlands recht. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Vragen of klachten

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met Nieuwenhuis IT & Connectivity te Sittard of een bericht sturen aan privacy@nieuwenhuis-it.nl. Daarnaast kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens. U kunt middels het formulier gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens uw klacht doorgeven. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Nieuwenhuis IT & Connectivity
Wilhelminastraat 53
6131 KM Sittard
Tel.: 046-4512123
www.nieuwenhuis-it.nl

 

Contact

Nieuwenhuis IT & Connectivity bv
Rijksweg Noord 90
6131 CN Sittard

T: 046 - 45 12 123
E: info@nieuwenhuis-it.nl

Toestemmingsformulier particulier
Toestemmingsformulier zakelijk